Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen Veters.nl bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven.
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Veters.nl dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. 

Verzending
Indien uw adresgegevens niet correct door u opgegeven zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor het zoekraken van zendingen.

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
 
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
 
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om het herroepingsformulier in te vullen. U vindt het herroepingsformulier HIER. 
Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen
 
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking juist verpakt en gefrankeerd te retourneren.

Retour adres:
veters.nl
T.A.V. Retour afdeling
Springweg 11
3511VH Utrecht
 
Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen tien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. 
 
Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant. Dus veters die voor u op maat gemaakt zijn, kunnen niet geruild worden.
  • Zakelijke klanten.
Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. 

Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd. 

*Zet- en drukfouten en eventuele prijswijzigingen onder voorbehoud.
*De afgebeelde kleuren benaderen de werkelijkheid zo dicht mogelijk maar zijn onder voorbehoud!